ΣYΣΤΗΜΑ ECOBEST

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ

Το σύστημα Ecobest αποτελείται από συναρμολογούμενα πάνελ βιομηχανικής παραγωγής, που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία τοιχοπληρώσεις για εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία και προσφέρει μέγιστη δυνατή θερμομόνωση και ηχομόνωση.  Εφαρμογή των πάνελ Ecobest είναι κατάλληλη για οικιστικές, βιομηχανικές κα εμπορικές κατασκευές καθώς επίσης σε κάθε τύπου Φέρων Οργανισμό , όπως σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος , μεταλλικές και σύμμεικτες κατασκευές προσφέροντας μεγάλη αρχιτεκτονική ευελιξία. Υπερτερώντας σε σύγκριση με συμβατικές τοιχοποιίες, το σύστημα τοιχοποιίας Ecobest έχει αυξημένες αντισεισμικές και μηχανικές αντοχές και προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργεια με ψηλά και βιοκλιματικά οφέλη.

ΣYΣΤΗΜΑ ECOBEST

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ

Το σύστημα Ecobest αποτελείται από συναρμολογούμενα πάνελ βιομηχανικής παραγωγής, που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία τοιχοπληρώσεις για εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία και προσφέρει μέγιστη δυνατή θερμομόνωση και ηχομόνωση.  Εφαρμογή των πάνελ Ecobest είναι κατάλληλη για οικιστικές, βιομηχανικές κα εμπορικές κατασκευές καθώς επίσης σε κάθε τύπου Φέρων Οργανισμό , όπως σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος , μεταλλικές και σύμμεικτες κατασκευές προσφέροντας μεγάλη αρχιτεκτονική ευελιξία. Υπερτερώντας σε σύγκριση με συμβατικές τοιχοποιίες, το σύστημα τοιχοποιίας Ecobest έχει αυξημένες αντισεισμικές και μηχανικές αντοχές και προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργεια με ψηλά και βιοκλιματικά οφέλη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η οπλισμένη τοιχοποιία  Ecobest  παράγετε στις εργοστασιακές μας εγκαταστάσεις του ομίλου μας Α.Epiphaniou στην Λεμεσό και αντίστοιχα η παραγωγή από την θυγατρική εταιρία  Ecobest Ελλάδος γίνετε Οινόφυτα Βοιωτίας αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διαχείρισης.

τo πανελ ecobest αποτελειται απο:

Τον πυρήνα του πάνελ από διογκωμένη πολυστερίνη, που είναι μη τοξικός, μη εύφλεκτος, αυτοσβηνόμενος κα χημικά αδρανής. Τα δύο γαλβανιζέ χαλύβδινα πλέγματα υψηλών αντοχών, που περιβάλουν το μονωτικά μας μέσω, την διογκωμένη πολυστερίνη. Τα δύο πλέγματα συνδέονται μεταξύ τους με την χρήση κάθετων περονών του ίδιου υλικού , οι οποίες είναι ηλεκτροπονταρισμένες σε αυτά.

Τα πάνελ τοιχοποιίας Ecobest διατίθενται σε πάχη από 3 έως και 30cm και σε ύψος μέχρι και 8m κάθε φορά κατά παραγγελία ανάλογα με της αρχιτεκτονικές ανάγκες τις κάθε κατασκευής.

Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης και τις τοιχοποιίας και την αγκύρωση τις στον σκελετό, προχωράμε με την επικάλυψη του σκελετού της κατασκευής μας με πάνελ επικάλυψης Ecobest, επιτυγχάνοντας αμφίδρομη μόνωση και μία ομογενή εξωτερική επιφάνεια κτιρίου ,εξαλείφοντας τις παραδοσιακές ρωγμές μεταξύ σκελετού και τοιχοποιίας.

 

ΤοποθEτηση

Η τοποθέτηση των πάνελ Ecobest είναι πολύ απλή και εύκολη. Τα πάνελ μεταφέρονται και τοποθετούνται  εύκολα από ένα ή δύο άτομα χωρίς την χρήση άλλων βοηθητικών μέσων.

Αφού ολοκληρωθεί ο σκελετός της κατασκευής μας, προχωράμεμε την τοποθέτηση αναμονών οικοδομικού  σιδήρου στον σκελετό. Οι αναμονές αυτές αποτελούν τα σημεία οπού θα γίνει σύνδεσημεταξύ σκελετού και τοιχοποιίας επιτυγχάνοντος μια μόνιμη και δυνατή αγκύρωση.

Στη συνέχεια γίνετε σύνδεση των πάνελ μεταξύ τους συμφώναμε το αρχιτεκτονικό σχέδιο και αγκύρωση  πάνω στις αναμονές. Κατά την διαμόρφωση της τοιχοποιίας υπάρχει μεγάλη αρχιτεκτονική ευελιξία ως προς τα σχήματα των ανοιγμάτων , κυκλικών τοιχίων, κυρτών τοιχίων κ.α.

Η επικάλυψη του σκελετού της κατασκευής μας γίνετε με πάνελεπικάλυψης Ecobest, δημιουργώντας μία N ενιαία επιφάνεια με την τοιχοποιία και εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο της θερμογέφυρες αλλά και της παραδοσιακές ρωγμές μεταξύσκελετού και τοιχοποιίας. Στην περίπτωση του μεταλλικούσκελετού , αυτός χωνεύεται  εξολοκλήρου μέσα στην  τοιχοποιία επιλύοντας εντελώς τα προβλήματα που παρουσιάζονται στηνσύνδεση του μεταλλικού σκελετού και παραδοσιακής  τοιχοποιίας.

ΤοποθEτηση
  • Η τοποθέτηση των πάνελ Ecobest είναι πολύ απλή και εύκολη. Τα πάνελ μεταφέρονται και τοποθετούνται εύκολα από ένα ή δύο άτομα χωρίς την χρήση άλλων βοηθητικών μέσων. Αφού ολοκληρωθεί ο σκελετός της κατασκευής μας, προχωράμεμε την τοποθέτηση αναμονών οικοδομικού σιδήρου στον σκελετό. Οι αναμονές αυτές τα σημεία οπού θα γίνει σύνδεσημεταξύ σκελετού και τοιχοποιίας επιτυγχάνοντος μια μόνιμη και δυνατή αγκύρωση.
  • Στη συνέχεια γίνετε σύνδεση των πάνελ μεταξύ τους συμφώναμε το αρχιτεκτονικό σχέδιο και αγκύρωση πάνω στις αναμονές. Κατά την διαμόρφωση της τοιχοποιίας υπάρχει μεγάληαρχιτεκτονική ευελιξία ως προς τα σχήματα των ανοιγμάτων , κυκλικών τοιχίων, κυρτών τοιχίων κ.α.
  • Η επικάλυψη του σκελετού της κατασκευής μας γίνετε με πάνελεπικάλυψης Ecobest, δημιουργώντας μία ενιαία επιφάνεια με την τοιχοποιία και εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο της θερμογέφυρες αλλά και της παραδοσιακές ρωγμές μεταξύσκελετού και τοιχοποιίας. Στην περίπτωση του μεταλλικούσκελετού , αυτός χωνεύεται εξολοκλήρου μέσα στην τοιχοποιίαεπιλύοντας εντελώς τα προβλήματα που παρουσιάζονται στηνσύνδεση του μεταλλικού σκελετού και παραδοσιακής τοιχοποιίας.
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η τοιχοποιία Ecobest, προσφέρει πολύ χαμηλό u-value (συντελεστή θερμοπερατότητας) με αποτέλεσμα να προκύπτει μέχρι και 50% εξοικονόμηση ενέργειας σε ανάγκες θέρμανσης και ψύξης σε σύγκριση με άλλα συστήματα θερμομόνωσης, προσφέροντας μεγάλη οικονομία τόσο σε ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και σε πετρέλαιο θέρμανσης.
Αντισεισμικό και Ανθεκτικό.  Η οπλισμένη τοιχοποιία Ecobest προσφέρει αυξημένες μηχανικές αντοχές και μεγαλύτερη απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας σε σύγκριση με παραδοσιακές τοιχοποιίες τούβλου, βελτιώνοντας την αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου σε μεγάλη βαθμό και αυξάνοντας την βιωσιμότητα του κτιρίου.

energysaving
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Λόγω του ότι τα πάνελ είναι βιομηχανικής παραγωγής και παραδίδονται στο εργοτάξιο σε ύψος και πάχος με βάση τις απαιτήσεις κάθε οικοδομής, ο χρόνος εγκαταστάσεις του συστήματος είναι μειωμένος περίπου κατά 60% συγκριτικά με συμβατική τοιχοποιία, ενώ απαιτεί επίσης ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό κατά την τοποθέτηση.

fastinstall
ΕΛΑΦΡΥ

Χάρη στο μικρό βάρος των πάνελ Ecobest, μειώνεται μέχρι και 60% το φορτίο τις τοιχοποιίας συγκριτικά με συμβατικές τοιχοποιίες με
αποτέλεσμα την μείωση της επιβάρυνσης του σκελετού τις οικοδομής, βοηθώντας σημαντικά την στατική συμπεριφορά του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού. Επίσης λόγω του μικρού τους βάρους, δεν απαιτούνται ανυψωτικά μηχανήματα στο εργοτάξιο.

Light
ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΥΡΟΣ

Η τοιχοποιία Ecobest διαθέτη μεγάλη πυραντοχή, καθώς η αντίσταση πυρός της είναι αυξημένη περισσότερο από 2 φορές σε σχέση με συμβατική τοιχοποιία. Δοκιμές πυραντοχής που πραγματοποιήθηκαν σε πάνελ απέδειξαν ότι η πυραντοχή αυτών είναι μεγαλύτερη του REI 170 λεπτά και ανήκει στη κατηγορία Αντοχή Πυρός Α2 που δεν συμβάλει στη επέκταση και ανάπτυξη πυρκαγιάς βάση του ΕΝ 13501-1/2002.

fireresist
ΜΕΙΩΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

Χάρη στην παρουσία του δομικού πλέγματος και της επικάλυψης του σκελετού με πάνελ επικάλυψης Ecobest σε συνέχεια με την τοιχοποιία, αυξάνονται οι μηχανικές αντοχές του σοβά και εξαλείφουμε της παραδοσιακές ρωγμές μεταξύ σκελετού και τοιχοποιίας.

rigmata
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ

Τα πάνελ Ecobest προσφέρουν μεγάλη αρχιτεκτονικά ελευθερία και προσαρμόζονται εύκολα σε δύσκολου τύπου τοιχοποιίας όπως π.χ. κυκλικά τοιχία , καμάρες και ακανόνιστου γεωμετρικού σχήματος τοιχοποιίες.

Flexible
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Λόγω των εξαιρετικών ηχομονωτικών ιδιοτήτων που διαθέτει το σύστημα Ecobest μπορεί να είναι κατάλληλο και για επαγγελματικούς χώρους τέτοιων απαιτήσεων.

soundresist
ΚΑΘΑΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Ecobest μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν καθαρή τεχνολογία λόγω των χαμηλών εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα (carbon footprint) κατά τη διάρκεια της παραγωγής του όσο και για τα ψηλά ενεργειακά οφέλη που προσφέρει. Επίσης μειώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς βασίζεται σε χρήση φιλικών προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλώσιμων υλικών.

Perivallon
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Η τοιχοποιία Ecobest είναι η πιο οικονομική λύση στην αγορά σήμερα σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη τοιχοποιία με αντίστοιχες ιδιότητες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, ενώ με την μείωση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου προκύπτει οικονομία στο εργατικό κόστος. Λόγω του ότι οι ενεργειακές απώλειες κατά την λειτουργία του κτιρίου είναι σχεδόν μηδενικές, μειώνεται σημαντικά το κόστος λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης όπως και το κόστος των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

economic