ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Η προμελέτη είναι μία πρώτη προσέγγιση του θέματος.
Περιλαμβάνει επίσκεψη στο οικόπεδο και συγκέντρωση όλον των
παραμέτρων (νομικών – πολεοδομικών διατάξεων, επιθυμιών –
απαιτήσεων του ιδιοκτήτη, στοιχείων που αφορούν στην ένταξη στο
περιβάλλον, οικιστικό και φυσικό κτλ) που αφορούν στο έργο.
Σ’ αυτή την φάση δίνεται η δυνατότητα για τροποποιήσεις και
διορθώσεις, έτσι ώστε ο μελετητής σε συμφωνία πάντοτε με τον
ιδιοκτήτη να καταλήξει σε τελικές σε τελικές αποφάσεις για να
προχωρήσει στην ολοκλήρωση και οριστικοποίηση της μελέτης.

OΡΙΣΤΙΚΗ MΕΛΕΤΗ
ΑΔΕΙΑ OΙΚΟΔΟΜΗΣ

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη επίλυση του έργου. Αφορά σε
τοπογραφική, αρχιτεκτονική, περιβάλλοντος χώρου, στατική,
μηχανολογική, φοροτεχνική μελέτη του κτιρίου. Απ’ αυτές τις
προαναφερθείσες μελέτες παράγονται τα σχέδια και όλα τα άλλα απαιτούμενα, συνοδευτικά στοιχεία για τη σύσταση του φακέλου που απαιτεί η πολεοδομία, προκειμένου να προβεί σε έκδοση οικοδομικής άδειας. Μετά την κατάθεση του φακέλου, γίνεται η διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της νομαρχίας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εκδοθεί απ’ το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, στο οποίο υπάγεται το εκάστοτε έργο, ο αριθμός άδειας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η κατασκευή ξεκινάει πάντα μετά την έκδοση πολεοδομικής άδειας.
Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου υπάρχει παρακολούθηση όλων των
φάσεων της κατασκευής και εννοείται σχεδιαστική υποστήριξη αυτής,
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση
της οικοδομής.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτό το στάδιο προϋποθέτει να έχει ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη.  Πρόκειται για εκτενή μελέτη, η εμβάθυνση της οποίας εξαρτάται από τις απαιτήσεις του πελάτη. Μπορεί να αφορά σε τμήμα της κατασκευής ή και στο σύνολό της. Το στάδιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σχεδιασμό – επίλυση χώρων (κουζίνα, μπάνιο, wc, καθιστικό…) ή ακόμα και τμήματα χώρων (τζάκια, ντουλάπες, κατασκευές…) σχεδιασμό επίπλων και τοποθέτηση – διάταξη αυτών επιλογή υλικών, χρωμάτων, υφασμάτων, ακριβή σχεδιασμό επιμέρους κατασκευών και κάθε
λεπτομέρειας που μπορεί να αφορά σε μελέτη φωτισμού, κλιματισμού διακόσμησης κτλ. Η μελέτη εφαρμογής προηγείται ή γίνεται ταυτόχρονα με την φάση της κατασκευής.

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε κατασκευές με το κλειδί στο χέρι ή οποιαδήποτε άλλη κατασκευαστική φάση συμφωνηθεί με τον πελάτη.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Η προμελέτη είναι μία πρώτη προσέγγιση του θέματος.
Περιλαμβάνει επίσκεψη στο οικόπεδο και συγκέντρωση όλον των
παραμέτρων (νομικών – πολεοδομικών διατάξεων, επιθυμιών –
απαιτήσεων του ιδιοκτήτη, στοιχείων που αφορούν στην ένταξη στο
περιβάλλον, οικιστικό και φυσικό κτλ) που αφορούν στο έργο.
Σ’ αυτή την φάση δίνεται η δυνατότητα για τροποποιήσεις και
διορθώσεις, έτσι ώστε ο μελετητής σε συμφωνία πάντοτε με τον
ιδιοκτήτη να καταλήξει σε τελικές σε τελικές αποφάσεις για να
προχωρήσει στην ολοκλήρωση και οριστικοποίηση της μελέτης.

OΡΙΣΤΙΚΗ MΕΛΕΤΗ
ΑΔΕΙΑ OΙΚΟΔΟΜΗΣ

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη επίλυση του έργου. Αφορά σε
τοπογραφική, αρχιτεκτονική, περιβάλλοντος χώρου, στατική,
μηχανολογική, φοροτεχνική μελέτη του κτιρίου. Απ’ αυτές τις
προαναφερθείσες μελέτες παράγονται τα σχέδια και όλα τα άλλα
απαιτούμενα, συνοδευτικά στοιχεία για τη σύσταση του φακέλου που
απαιτεί η πολεοδομία, προκειμένου να προβεί σε έκδοση οικοδομικής
άδειας. Μετά την κατάθεση του φακέλου, γίνεται η διεκπεραίωση στις
αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της νομαρχίας μέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία και ν εκδοθεί απ’ το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, στο
οποίο υπάγεται το εκάστοτε έργο, ο αριθμός άδειας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η κατασκευή ξεκινάει πάντα μετά την έκδοση πολεοδομικής άδειας.
Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου υπάρχει παρακολούθηση όλων των
φάσεων της κατασκευής και εννοείται σχεδιαστική υποστήριξη αυτής,
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση
της οικοδομής.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτό το στάδιο προϋποθέτει να έχει ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη.
Πρόκειται για εκτενή μελέτη, η εμβάθυνση της οποίας εξαρτάται από
τις απαιτήσεις του πελάτη. Μπορεί να αφορά σε τμήμα της κατασκευής
ή και στο σύνολό της. Το στάδιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
σχεδιασμό – επίλυση χώρων (κουζίνα, μπάνιο, wc, καθιστικό…) ή ακόμα
και τμήματα χώρων (τζάκια, ντουλάπες, κατασκευές…) σχεδιασμό
επίπλων και τοποθέτηση – διάταξη αυτών επιλογή υλικών, χρωμάτων,
υφασμάτων, ακριβή σχεδιασμό επιμέρους κατασκευών και κάθε
λεπτομέρειας που μπορεί να αφορά σε μελέτη φωτισμού, κλιματισμού
διακόσμησης κτλ. Η μελέτη εφαρμογής προηγείται ή γίνεται ταυτόχρονα
με την φάση της κατασκευής.

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε κατασκευές με το κλειδί στο χέρι ή
οποιαδήποτε άλλη κατασκευαστική φάση συμφωνηθεί με τον πελάτη.